CSS Кодтарының мағынасы - 5

admin 2019-07-18 Қысқаша

CSS Кодтарының мағынасы...

Сайттағы барлық жобалар тегін қолданысқа берілген, жоба авторы Естен Ербол

 

21. border-bottom-width

Элементтің төменгі жағындағы шекара қалыңдығын орнатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>border-bottom-width</title>  
 6.   <style>  
 7.    h1 {  
 8.     border-color: #ccc;  
 9.     border-style: double;  
 10.     border-bottom-width: 7px;  
 11.     border-right-width: 7px;  
 12.     padding-left: 5px;  
 13.    }  
 14.   </style>  
 15.  </head>  
 16.  <body>  
 17.   
 18.   <h1>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</h1>  
 19.   <p>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 20.   Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</p>  
 21.   
 22.  </body>  
 23. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

22. border-right-color

Элементтің оң жағында шекара түсін орнатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>border-right-color</title>  
 6.   <style>  
 7.    .line {  
 8.     border-right-color: navy;  
 9.     border-right-style: dotted;  
 10.     border-right-width: 3px;  
 11.     padding-right: 10px;  
 12.     margin-right: 100px;  
 13.    }  
 14.   </style>  
 15.  </head>  
 16.  <body>   
 17.   <div class="line">  
 18.    Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text   
 19.    Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text   
 20.    Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 21.    Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 22.   </div>  
 23.  </body>  
 24. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 23. border-top-width

Элементтің жоғарғы жағындағы шекара қалыңдығын орнатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8" />  
 5.   <title>border-top-width</title>  
 6.   <style>  
 7.    h1 {  
 8.     border-top-color: green;  
 9.     border-top-style: double;  
 10.     border-top-width: 7px;  
 11.     border-right-color: green;  
 12.     border-right-style: double;  
 13.     border-right-width: 5px;  
 14.     padding: 7px;  
 15.     color: #f9b61c;  
 16.    }  
 17.   </style>  
 18.  </head>  
 19.  <body>   
 20.   <h1>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</h1>  
 21.   <p>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 22.      Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text   
 23.      Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 24.      Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 25.      Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</p>  
 26.  </body>  
 27. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 24. background-position

Background-image сипатын пайдаланып, өңдік сурет жинағының бастапқы орнын орнатады. CSS3-де әрбір фон үшін бірнеше мәндерді көрсетуге болады

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>background-position</title>  
 6.   <style>  
 7.    body {  
 8.     background-image: url(images/pattern-left.png), url(images/pattern-right.png);  
 9.     background-repeat: repeat-y, repeat-y;  
 10.     background-position: left, right;  
 11.    }  
 12.   </style>  
 13.  </head>  
 14.  <body>  
 15.   <div style="height:2000px">  
 16.   </div>  
 17.  </body>  
 18. </html>  

 

 

 25. border-collapse

Кесте ұяшықтарының шекараларын қалай көрсету керектігін анықтайды. Бұл сипат ұяшықтар үшін рамка орнатылғанда ғана рөл атқарады, Яғыни ұяшықтар үшін рамка қалдыңдығын белгілейді.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>border-collapse</title>  
 6.   <style>  
 7.    table {   
 8.     width: 100%; /* Ширина таблицы */  
 9.     border: 4px double black; /* Рамка вокруг таблицы */  
 10.     border-collapse: collapse; /* Отображать только одинарные линии */  
 11.    }  
 12.    th {   
 13.     text-align: left; /* Выравнивание по левому краю */  
 14.     background: #ccc; /* Цвет фона ячеек */  
 15.     padding: 5px; /* Поля вокруг содержимого ячеек */  
 16.     border: 1px solid black; /* Граница вокруг ячеек */  
 17.    }  
 18.    td {   
 19.     padding: 5px; /* Поля вокруг содержимого ячеек */  
 20.     border: 1px solid black; /* Граница вокруг ячеек */  
 21.    }  
 22.   </style>  
 23.  </head>  
 24.  <body>     
 25.   <table>  
 26.    <tr>   
 27.     <th> </th><th>2013</th>  
 28.     <th>2014</th><th>2015</th>  
 29.    </tr>  
 30.    <tr>   
 31.     <td>Нефть</td><td>43</td>  
 32.     <td>51</td><td>79</td>  
 33.    </tr>  
 34.    <tr>   
 35.     <td>Золото</td><td>29</td>  
 36.     <td>34</td><td>48</td>  
 37.    </tr>  
 38.    <tr>   
 39.     <td>Дерево</td><td>38</td>  
 40.     <td>57</td><td>36</td>  
 41.    </tr>  
 42.   </table>   
 43.  </body>  
 44. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

Дайындаған: Естен Ербол

 

Esten TechCSS Кодтарының мағынасы - 5

Барлық құқықтар қорғалған

CSS Кодтарының мағынасы - 4
Кері қайту

Ұқсас тақырыптар