CSS Кодтарының мағынасы - 4

admin 2019-05-28 Қысқаша

CSS Кодтарының мағынасы...

Сайттағы барлық жобалар тегін қолданысқа берілген, жоба авторы Естен Ербол

 

 

16. background-image

Сайт парақшасына фондық суретті орнатады. Фондық түс элемент үшін бір уақытта орнатылған болса, фондық сурет толығымен көрсетіледі.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>background-image</title>  
 6.   <style>  
 7.    body {  
 8.     background-image: url(http://www.esten.kz/skin/esten_vi/images/logo.png);  
 9.    }  
 10.   </style>  
 11.    </head>  
 12.  <body>  
 13.   <p>...</p>  
 14.  </body>  
 15. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

17. border-bottom-style

Элементтің төменгі жағындағы шекара мәнерін орнатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>border-bottom-style</title>  
 6.   <style>  
 7.    #panel {  
 8.     background: #ccc;  
 9.    }   
 10.    #panel p {  
 11.     padding: 5px;  
 12.     margin: 0;  
 13.    }  
 14.    #title {  
 15.     background: navy;  
 16.     color: white;  
 17.     border-bottom-width: 2px;  
 18.     border-bottom-style: solid;  
 19.     border-bottom-color: white;  
 20.    }  
 21.   </style>  
 22.  </head>  
 23.  <body>  
 24.   
 25.   <div id="panel">  
 26.   <p id="title">Text</p>  
 27.   <p>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 28.   Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</p>  
 29.   </div>  
 30.   
 31.  </body>  
 32. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 18. border-right

Элементтің оң жақ шекарасының қалыңдығын, мәнерін және түсін бір уақытта орнатуға мүмкіндік береді.

 

 Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>border-right</title>  
 6.   <style>  
 7.    .line {  
 8.     border-left: 1px solid red;  
 9.     border-right: 1px solid red;  
 10.     padding: 0 10px;  
 11.     margin: 0 10%;  
 12.    }  
 13.   </style>  
 14.  </head>  
 15.  <body>   
 16.   <div class="line">  
 17.  Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test  
 18.  Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test  
 19.  Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test,Test  
 20.  Test,Test,Test,Test,Test,Test.  
 21.   </div>  
 22.  </body>  
 23. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

19. border-top-style

 Элементтің үстіне жиек стилін орнатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8" />  
 5.   <title>border-top-style</title>  
 6.   <style>  
 7.    h1 {  
 8.     border-top-color: #800000;  
 9.     border-top-style: double;  
 10.     border-top-width: 7px;  
 11.     border-left-color: #bd0000;  
 12.     border-left-style: solid;  
 13.     border-left-width: 2px;  
 14.     padding: 7px;  
 15.    }  
 16.   </style>  
 17.  </head>  
 18.  <body>   
 19.     
 20.   <h1>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</h1>  
 21.   <p>Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 22.   Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 23.   Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text  
 24.   Text,Text,Text,Text,Text,Text,Text</p>  
 25.     
 26.  </body>  
 27. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 20. background-origin

фондық суретті қай жерге түсіруді анықтайды: бүкіл элементтің ішінде, шекараның ішінде немесе бір бұрышта орналасуын белгілейді.  

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>background-origin</title>  
 6.   <style>  
 7.    .example {  
 8.     border: 20px solid #fc0;  
 9.     padding: 20px;  
 10.     height: 200px;  
 11.     background: url(http://www.esten.kz/skin/esten_vi/images/logo.png) no-repeat;  
 12.     background-origin: content-box;  
 13.    }  
 14.   </style>  
 15.  </head>  
 16.  <body>  
 17.   <div class="example">...</div>  
 18.  </body>  
 19. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

Дайындаған: Естен Ербол

 

 

Esten TechCSS Кодтарының мағынасы - 4

Барлық құқықтар қорғалған

CSS Кодтарының мағынасы - 3
CSS Кодтарының мағынасы - 5

Ұқсас тақырыптар