Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 8

admin 2018-09-03 Қысқаша

Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 8...

Сайттағы барлық жобалар тегін қолданысқа берілген, жоба авторы Естен Ербол

 

HTML5 Тег білімдері - 8

<67> <tr>

Сипаттамасы

Тег <tr> кестенің жолын жасауға арналған контейнер. Мұндай жолдың әрбір ұяшығы <th> немесе <td> тегі арқылы жасалады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"   
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TR</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   
 10.   <table width="100%" border="0" cellpadding="4">  
 11.    <tr align="right" valign="top">  
 12.     <td><img src="images/book.png" width="199" height="133" alt="Книга"></td>  
 13.     <td>Lorem ipsum dolor sit amet...</td>  
 14.    </tr>  
 15.   </table>  
 16.   
 17.  </body>  
 18. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<72> <tt>

Сипаттамасы

Контейнер <tt> мәтінді моножалпақ мәтінмен береді. Бұл тег жекелей форматтау тег топтарына жатады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"   
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TT</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>    
 9.   
 10.     <p><tt>Lorem ipsum dolor sit amet</tt></p>  
 11.   
 12.     <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem   
 13.     nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.   
 14.     Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution.</p>   
 15.   
 16.  </body>  
 17. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 

<73> <u>

Сипаттамасы

Мәтіннің астын сызуды қосады. Бұл тегті HTML жақтырмайды. Оның орнына стильдерді қолданған абзал .

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"  
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <title>Тег U</title>  
 6.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   
 10.   <p><u>Меню</u></p>  
 11.   <p>Пахлава</p>  
 12.   <p>Курабье</p>  
 13.   <p>Шакер-бура</p>  
 14.   
 15.  </body>  
 16. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <74> <ul>

Сипаттамасы

Тег <ul> белгіленген тізімді орнатады. Тізімнің әр элементі <li> тегінен басталуы керек. Егер <ul> тегіне стиль кестесі қолданылса, онда <li> сол қасиеттің бәрін өз бойына сіңіреді. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег UL</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   
 9.   <ul>  
 10.     <li>Чебурашка</li>  
 11.     <li>Крокодил Гена</li>  
 12.     <li>Шапокляк</li>  
 13.   </ul>  
 14.   
 15.  </body>  
 16. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<75> <var>

Сипаттамасы

Тег <var> ауыспалы компьютер бағдарламаларын анықтауға қолданылады. Браузерлер мәтінді <var> контейнеріне курсивпен салады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег VAR</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>   
 8.   
 9.  <p>В данном примере делается запрос к базе данных для получения поля <var>content_title</var>   
 10.   из таблицы <var>content</var>, причем должно удовлетворяться условие   
 11.   <code>section_id = 1</code>.</p>  
 12.   
 13.  </body>  
 14. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<76> <video>

Сипаттамасы

Веб-парақшадағы бейнебаяндардың баптауын басқарып, дыбысталуына, қосуға мүмкіндік тудырады. Файлды ашу үшін src атрибутын немесе енгізілген <source> тегін қолдану керек. Браузерлер аша алатын ауди мен бейнекодектер саны шектеулі, олар бірінші кестеде көрсетілген. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>video</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <video width="400" height="300" controls="controls" poster="video/duel.jpg">  
 9.    <source src="video/duel.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>  
 10.    <source src="video/duel.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>  
 11.    <source src="video/duel.webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>  
 12.    Тег video не поддерживается вашим браузером.   
 13.    <a href="video/duel.mp4">Скачайте видео</a>.  
 14.   </video>  
 15.  </body>  
 16. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<77> <wbr>

Сипаттамасы

Тег <wbr> браузерге мәтіндегі қай жолдан тасымал жасау керектігін көрсетеді. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег WBR</title>  
 6.   <style>  
 7.    .word { font-size: 2em; }  
 8.    wbr { display: inline-block; }  
 9.   </style>  
 10.  </head>  
 11.  <body>  
 12.   <p>Самое длинное слово из химии</p>  
 13.   <p class="word">метоксихлор<wbr>диэтиламино<wbr>метил<wbr>бутил<wbr>амино<wbr>акридин</p>  
 14.  </body>  
 15. </html>  

 

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 

<78> <xmp>

Сипаттамасы

Тег <xmp> контейнердің «сол күйінше» мазмұны мен қаріптің шектеген жалпақтығын көрсетеді. <xmp> тегі жабылмайынша, оның ішіндегі барлық тегтер кәдімгі мәтін сияқты көрінеді. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег XMP</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <p>Пример программы</p>  
 9.   <xmp>  
 10.    while (<>) {  
 11.      $org=$_;  
 12.      s/\\["']//g;  
 13.      s/\/\/[^:].*//;  
 14.      s/\/\*.*\*\///g;  
 15.      if ($comment == 1) {  
 16.        if (s/.*\*\///) {  
 17.          $comment = 0;  
 18.        }  
 19.        else {  
 20.          next;  
 21.        }  
 22.      }  
 23.      if (s/\/\*.*//) {  
 24.        $comment = 1;  
 25.      }  
 26.      if (/^\s*#/) {  
 27.        next;  
 28.      }  
 29.    }</xmp>  
 30.  </body>  
 31. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

Дайындаған: Естен Ербол

 

Esten TechЕстен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 8

Барлық құқықтар қорғалған

Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 7
Кері қайту

Ұқсас тақырыптар