Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 1

admin 2018-05-11 Қысқаша

элементі ағымдағы құжат типін анықтауға арналған — DTD (document type definition, құжаттың типін ссипаттау). Бұл браузер аталмыш веб-парақшаны қалай түсіндіруі керектігіне негізделген....

Сайттағы барлық жобалар тегін қолданысқа берілген, жоба авторы Естен Ербол

 HTML5 Тег білімдері - 1

 HTML5 Тегтік негізгі құрлымы

 

Code :

XML/HTML CodeEsten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3. <head>  
 4. <meta charset="UTF-8">  
 5. <title>Page Title</title>  
 6. </head>  
 7. <body>  
 8.   
 9. <h1>This is a Heading</h1>  
 10. <p>This is a paragraph.</p>  
 11.   
 12. </body>  
 13. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 HTML5 Бөліктік негізгі құрлымы

website-code-html5-optimized1.jpg

 

 <1> <!DOCTYPE>

 

 Сипаттама

<!DOCTYPE> элементі ағымдағы құжат типін анықтауға арналған — DTD (document type definition, құжаттың типін ссипаттау). Бұл браузер аталмыш веб-парақшаны қалай түсіндіруі керектігіне негізделген. Себебі,HTML бірнеше нұсқада бар. Оның үстіне XHTML (EXtensible HyperText Markup Language, гипермәтінді белгілеудің кеңейтілген тілі) бар. Ол HTML-ге ұқсас. Бірақ синтаксис бойынша айырмашылықтары бар. Браузер шатаспай, веб-парақшаны қандай стандарт бойынша түсінуі үшін кодтың бірінші жолында <!DOCTYPE>-ты жазу керек.  

Параметрлер

Жоғарғы деңгей элементі — құжаттағы жоғарғы деңгейдегі элементті көрсетеді, HTML үшін бұл<html> тегі.

Жариялылық — нысан көпшілікке арналған (PUBLIC мағынасы) немесе жүйелік ресурс (SYSTEM мағынасы), мысалы, жергілікті файл секілді. HTML/XHTML үшін PUBLIC мағынасы көрсетіледі. 

Тіркеу — DTD жасаушы халықаралық стандарттау ұйымында тіркелгенін хабарлайды (International Organization for Standardization, ISO). Ол екі мағынаның бірін таңдайды: плюс (+) – жасаушы ISO-да тіркелген және минус (-) – жасаушы тіркелмеген. W3C үшін (-) мағынасы қойылады. 

Ұйым — DTD ойлап тапқан ұйымның ерекше атауы. Ресми түрде HTML/XHTML-ды W3C жариялайды, <!DOCTYPE>-та сол атау жазылады. 

Тип — сипатталатын құжаттың типі. HTML/XHTMLүшін DTD мағынасы көрсетіледі. 

Атауы — DTD сипаттайтын құжаттың ерекше атауы. 

Тілі — нысанды сипаттайтын мәтін тілі. Екі әріптен тұрады. Жоғарғы регистрде жазылады. HTML/XHTML құжаты үшін ағылшын тілі (EN) көрсетіледі.

URL —DTD-дегі құжаттың атауы.

 

Code :

XML/HTML CodeEsten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.    <title>!DOCTYPE</title>  
 5.    <meta charset="utf-8">  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <p>Разум — это Будда, а прекращение умозрительного мышления — это путь.   
 9.   Перестав мыслить понятиями и размышлять о путях существования и небытия,   
 10.   о душе и плоти, о пассивном и активном и о других подобных вещах,   
 11.   начинаешь осознавать, что разум — это Будда,   
 12.   что Будда — это сущность разума,   
 13.   и что разум подобен бесконечности.</p>  
 14.  </body>   
 15. </html>  

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<2> <!-- -->

Сипаттамасы 

Тег – құжаттың кодына комментарий қосады. Комментарий мәтіні парақшада көрінбейді. Комментарийдің  ішіне басқа тег қосуға рұқсат етіледі. Комментарийдің (бір комментарий екіншісінің ішінде орналасқан кезде) ішіне басқа комментарий енгізуге тыйым салынады.

 

Code :

XML/HTML CodeEsten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.    <title>Комментарии</title>  
 5.    <meta charset="utf-8">  
 6.  </head>  
 7.  <body>   
 8.    <!-- Раздел -->  
 9.    <section class="b-lastAdded">  
 10.     <h1 class="b-lastAdded__title">Последние добавленные фотографии</h1>  
 11.     <div class="b-lastAdded__item">...</div>  
 12.    </section>  
 13.  </body>   
 14. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<3> <a>

Сипаттамасы 

<a> тег HTML элементтерінің бірі болып табылады және сілтемелерді жасауға арналған.

Сілтеме жасалатын құжаттың URLадресін көрсетіңіз. Href төлсипатының мәні көшу орын алатын құжат мекенжайы (URL, Universal Resource Locator) болып табылады. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.    <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег А</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <p><a href="images/xxx.jpg">Посмотрите на мою фотографию!</a></p>  
 9.   <p><a href="tip.html">Как сделать такое же фото?</a></p>   
 10. </body>  
 11. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

4.<address>

Сипаттамасы

Тег <address> автор немесе сайт туралы ақпаратты сақтау үшін арналған және т.б. сілтемелер, мәтін, жарықтандырылады, сондай-ақ кез келген HTML элементтерін қамтуы мүмкін Іздеу механизмдері сайт авторлары туралы ақпаратты жинау үшін осы тегтің қолданысы беріледі

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2.  <html>  
 3.   <head>  
 4.    <meta charset="utf-8">  
 5.    <title>Тег ADDRESS</title>  
 6.   </head>  
 7.  <body>  
 8.   <footer>  
 9.    <address>Волоколамское шоссе, д. 17, офис 392</address>  
 10.   </footer>  
 11.  </body>  
 12. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <5> <article>

Сипаттамасы

Тег <article> жаңалықтар, мақалалар, блог, форумға немесе басқада сайттың мазмұнын анықтайды.

 

 Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>article</title>  
 6.  </head>   
 7.  <body>  
 8.   <header>  
 9.     <h1>Следы невиданных зверей</h1>  
 10.   </header>  
 11.   <article>  
 12.     История о том, как возле столовой появились загадочные розовые   
 13.     следы с шестью пальцами, и почему это случилось.   
 14.   </article>  
 15.  </body>   
 16. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз
 

 

 <6> <abbr>

Сипаттамасы

Тег <abbr> Сурет, бейне жазба, тақырып қосылмаған орындарында тінтуірді түртбей ақ, белгіленген орынға тінтуірді апарсаңыз, берілген қосымша тақырып көрінеді.  

Берілген тақырыпқа қосымша сипаттама беруге арналған.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <title>Тег ABBR</title>  
 5.   <meta charset="utf-8">  
 6.   <style>  
 7.    abbr {  
 8.     border-bottom: 1px dashed red; /* Пунктирное подчеркивание текста */  
 9.     color: #000080; /* Темно-синий цвет текста */  
 10.    }  
 11.   </style>  
 12.  </head>  
 13.  <body>   
 14.   <p><abbr title="Common Gateway Interface, общий шлюзовый интерфейс">CGI</abbr>   
 15.   обозначается протокол, с помощью которого любые внешние программы взаимодействуют   
 16.   с веб-сервером. С помощью CGI на сервере можно выполнять программы на любом   
 17.   языке программирования и результат их действия выводить в виде веб-страницы.</p>  
 18. </body>   
 19. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<7> <applet>

Сипаттамасы

Сайттан жаңа терезе ашып көрсетуге арналған, Java да қысқартылып жазылған бағдарлама.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег APPLET</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   <p>Текущее время: <applet code="Clock.class" width="60" height="10">  
 10.     Ваш браузер не поддерживает Java-апплеты.  
 11.   </applet></p>  
 12.  </body>  
 13. </html>  

 

Мысалға:

tag_applet.png


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <8> <aside>

Сипаттамасы

Сайттың құрлымын белгілеуге Яғыни бөлікке бөлуге арналған, сайттық мазмұндаманы өз ішінде қамтиды, <aside> тегі HTML5 те маңызды құрлымдағы тегдің бірі.

әдетте, «бүйірлік тақтасы» немесе «боковая панель» деп аталады.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>aside</title>  
 6.   <script>  
 7.    document.createElement('aside');  
 8.    document.createElement('article');  
 9.   </script>  
 10.   <style>  
 11.    aside {  
 12.     background: #f0f0f0;  
 13.     padding: 10px;  
 14.     width: 200px;  
 15.     float: right;  
 16.    }  
 17.    article {  
 18.     margin-right: 240px;  
 19.     display: block;  
 20.    }  
 21.   </style>  
 22.  </head>   
 23.  <body>  
 24.   <header><h1>Байки</h1></header>  
 25.   <aside>  
 26.    <p>Экономьте электричество</p>  
 27.    <p>Хороший язык</p>  
 28.    <p>Чья палка больше</p>  
 29.   </aside>  
 30.   <article>  
 31.    История о том, как приходилось экономить электричество,   
 32.    какие меры для этого принимались, и куда оно на самом деле уходило.  
 33.   </article>  
 34.  </body>   
 35. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

<9> <area>

Сипаттамасы

Тег <area> Толық берілген бір суреттің белгіленген орнын үлкейтіп көрсету болмаса белгіленген орынды жаңа терезеге өтіп толықтай тұсындыру сияқты ерекшеліктері бар, ол сурет ішінде белгілі орынды нысан ретінде қалыптастырады. 

Бұл тег әрқашан <map> тегінің ішінде орналасады .

 

Code:

Esten Tech
 1. <html>  
 2. <body>  
 3.   
 4. <p>Сурет ішіндегі белгіленген орынды тұртып, үлкейтіп көріңіз</p>  
 5.   
 6. <img  
 7. src="/i/eg_planets.jpg"  
 8. border="0" usemap="#planetmap"  
 9. alt="Planets" />  
 10.   
 11. <map name="planetmap" id="planetmap">  
 12.   
 13. <area  
 14. shape="circle"  
 15. coords="180,139,14"  
 16. href ="/example/html/venus.html"  
 17. target ="_blank"  
 18. alt="Venus" />  
 19.   
 20. <area  
 21. shape="circle"  
 22. coords="129,161,10"  
 23. href ="/example/html/mercur.html"  
 24. target ="_blank"  
 25. alt="Mercury" />  
 26.   
 27. <area  
 28. shape="rect"  
 29. coords="0,0,110,260"  
 30. href ="/example/html/sun.html"  
 31. target ="_blank"  
 32. alt="Sun" />  
 33.   
 34. </map>  
 35.   
 36. </body>  
 37. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <10> <audio>

Сипаттамасы

Веб-бетке дыбыстық жазбалар мен музыкаларды қосуға арналған, музыка қойғышты басқаруға, меңгерім алып баруға болады.

Дыбыстық жазбаға src төлсипаты кірістірілген,  <source> тегі арқылы көрсетіледі 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>audio</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <p>ШАМШЫРАҚ ДУЕТІ - СҮЙЕМІН</p>  
 9.   <audio controls>  
 10.     <source src="audio/music.ogg" type="audio/ogg; codecs=vorbis">  
 11.     <source src="audio/music.mp3" type="audio/mpeg">  
 12.     Тег audio не поддерживается вашим браузером.   
 13.     <a href="http://www.kazmusic.kz/_ld/48/4889__--www.kazmusic.mp3">Скачайте музыку</a>.  
 14.   </audio>  
 15.  </body>  
 16. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

Дайындаған: Естен Ербол

Esten TechЕстен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 1

Барлық құқықтар қорғалған

Естен Ербол: HTML5 туралы білуге тиісті бес нәрсе
HTML5-тің біржақты тарихы жөнінде

Ұқсас тақырыптар